Sadco OÜ kasutustingimused

1. Sissejuhatus

Tere tulemast Sadco OÜ-sse. Juurdepääsuga meie veebisaidile https://sadco.ee (“sait”) ja selle kasutamisega nõustute järgima ja järgima järgmisi tingimusi (“kasutustingimused”). Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis palun hoiduge meie veebilehe kasutamisest.

2. Kasutajakokkulepe

Saidile juurdepääsuga ja/või selle kasutamisega nõustute käesolevate tingimustega. Me jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta. Me avaldame kõik muudatused siin ja saiti jätkates nõustute, et olete selliste muudatustega nõus.

3. Intellektuaalne omand

Kogu sisu, graafika, formaat, kujundus, kasutajaliides ja muu autoriõigusega kaitstud materjal saidil on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi seadustega ning kuulub Sadco OÜ-le või nimetatud autoriõiguse omanikule. Loata kasutamine võib kaasa tuua õiguslikke meetmeid.

4. Kasutaja käitumine

Kasutajatel on keelatud:

– Kasutada saiti mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil.
– Püüda häkkida, destabiliseerida või kohandada Saiti või selle süsteeme.
– Viiruste või mis tahes muu pahatahtliku koodi üleslaadimine või edastamine.
– Saidi kasutamine teiste inimeste ahistamiseks, kuritarvitamiseks, kahjustamiseks või diskrimineerimiseks.

5. Vastutuse piiramine

Sadco OÜ ei vastuta mis tahes kaudsete, eriliste, juhuslike, karistuslike või kaudsete kahjude eest (sealhulgas kaudse kasumi, tulu või andmete kaotuse eest), mis tulenevad käesolevast veebilehest või on sellega seotud. Meie maksimaalne vastutus mis tahes põhjusel seisneb teie poolt meile makstud raha tagasimaksmises.

6. Privaatsus

Saidi kasutamist reguleerib meie privaatsuspoliitika, millega saab tutvuda saidil.

7. Kommunikatsioon

Kõikide küsimuste, probleemide või teatiste puhul võtke palun ühendust:

Sadco OÜ
Peterburi tee 69, 11415 Tallinn
E-post: info@sadco.ee

8. Lõpetamine

Sadco OÜ jätab endale õiguse lõpetada või piirata teie juurdepääsu saidile ilma ette teatamata käitumise eest, mis meie arvates rikub neid kasutustingimusi või on kahjulik teistele meie saidi kasutajatele, meile või kolmandatele isikutele, või mis tahes muul põhjusel.

9. Kohaldatav õigus

Käesolevate kasutustingimuste ja nende või Saidiga seotud vaidluste suhtes kohaldatakse Eesti seadusi, arvestamata selle kollisiooninorme.

10. Muu

Kui mõni käesolevate kasutustingimuste säte on kohtu poolt tunnistatud kehtetuks, ei mõjuta selle sätte kehtetus ülejäänud sätete kehtivust. Käesolevate kasutustingimuste mis tahes tingimusest loobumist ei loeta sellisest tingimusest edasiseks või jätkuvaks loobumiseks.

Täname teid, et külastasite Sadco OÜ-d. Me hindame teie usaldust ja ootame teie teenindamist.